• 1 سال پیش

  • 11

  • 01:06:56

قسمت بیست و پنجم (حرفه ای) – ماکروسرویس (بخش دوم)

آنکات فارسی
0
0
0

قسمت بیست و پنجم (حرفه ای) – ماکروسرویس (بخش دوم)

آنکات فارسی
  • 01:06:56

  • 11

  • 1 سال پیش

توضیحات
در این قسمت نوید و بهراد بیشتر تمرکزشون رو روی تعریف دامنه، ورژن های مختلف ماکروسرویس ها و همینطور ابزارهاش گذاشتن صحبت ها 1- تعریف دامنه 2- ورژن های مختلف ماکروسرویس 3- Network Discovery 4- Service Mesh 5- Event Driven Architecture 6- RestAPI Microservices 7- بررسی مزایا و معایب مدل RestAPI نسبت به Messaging ارتباط با نوید: 1- https://twitter.com/navid_gh 2- https://ghahremani.medium.com 3- https://www.linkedin.com/in/ghahramani 4- https://github.com/ghahramani ارتباط با بهراد: 1- https://instagram.com/codebybehrad 2- https://behradkazemi.medium.com 3- https://www.linkedin.com/in/kaazemi 4- https://github.com/behrad-kzm با ما در ارتباط باشید https://uncutfarsi.ir #microservices #rest_api_vs_messaging #rest_api_microservices #event_driven_architecture #network_discovery #service_mesh #ماکروسرویس #ورژن_های_ماکروسرویس #دامنه #domain

با صدای
نوید قهرمانی
بهراد کاظمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads