• 2 سال پیش

  • 21

  • 01:18:20

قسمت شانزدهم (حرفه ای) - Elasticsearch

آنکات فارسی
0
0
0

قسمت شانزدهم (حرفه ای) - Elasticsearch

آنکات فارسی
  • 01:18:20

  • 21

  • 2 سال پیش

توضیحات
تو قسمت شانزدهم که از سری های حرفه ای هست یک قسمت ویژه در مورد Elasticsearch صبحت می کنیم و اینکه چطوری می تونی داده هاتو در دیتابیس به صورت بهینه مدل سازی کنی مخصوصا تو دیتابیس های no-sql صحبت ها: ۱- امکانات Elasticsearch ۲- توضیح در مورد Kibana ۳- کلمه ی ELK چیست؟ ۴- خدمتگذار Logstash چیست؟ ۵- بهینه سازی مدل های داده در دیتابیس های no-sql لینک ها: ۱- https://en.wikipedia.org/wiki/CAP_theorem 2- https://www.elastic.co/beats 3- https://www.datadoghq.com 4- https://logz.io 5- https://newrelic.com ارتباط با نوید: ۱- https://twitter.com/navid_gh ۲- https://ghahremani.medium.com ۳- https://www.linkedin.com/in/ghahramani ۴- https://github.com/ghahramani ارتباط با بهراد: ۱- https://instagram.com/codebybehrad ۲- https://behradkazemi.medium.com ۳- https://www.linkedin.com/in/kaazemi ۴- https://github.com/behrad-kzm

با صدای
نوید قهرمانی
بهراد کاظمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads