• 2 سال پیش

  • 34

  • 01:22:50

قسمت یازدهم (حرفه ای) - آی او اس

آنکات فارسی
1
1
0

قسمت یازدهم (حرفه ای) - آی او اس

آنکات فارسی
  • 01:22:50

  • 34

  • 2 سال پیش

توضیحات
این قسمت از سری های حرفه ای هست که بهراد در مورد آی او اس صحبت می کنه و به جزئیات پیاده سازی برنامه ها روش می پردازه و نوید معادل همون رو توی اندروید می گه صحبت ها: 1. اجرای برنامه ها در پس زمینه 2. امنیت اندروید و آی او اس 3. لایف سایکل های آی او اس و اندروید 4. App Life-Cycle 5. States 6. Other langs and main function 7. DidFinishLaunching 8. WillEnterForeground (after receiving a phone call) 10. DidBecomeActive(finished foreground animation) 11. WillResignActive(when start an interruption or home button) 12. DidEnterBackground(5 seconds) 13. WillTerminate 14. Background modes 15. Audio 16. location 17. notification 18. For calls (VoIP) 19. Bluetooth devices 20. Background fetch 21. Background tasks 22. Long Background task vs Timers Problems ارتباط با نوید: https://twitter.com/navid_gh https://ghahremani.medium.com https://www.linkedin.com/in/ghahramani https://github.com/ghahramani ارتباط با بهراد: https://instagram.com/codebybehrad https://behradkazemi.medium.com https://www.linkedin.com/in/kaazemi https://github.com/behrad-kzm

با صدای
نوید قهرمانی
بهراد کاظمی
بهراد کاظمی
نوید قهرمانی
بهراد کاظمی
نوید قهرمانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads