• 2 سال پیش

  • 22

  • 01:14:03

قسمت چهارم

آنکات فارسی
0
0
0

قسمت چهارم

آنکات فارسی
  • 01:14:03

  • 22

  • 2 سال پیش

توضیحات
این قسمت الگوهای طراحی که از قسمت قبل مونده بود رو پایان می دیم و بهراد درمورد تکنولوژی جذاب بدون سرور صحبت می کنه لینک ها: http://serverlesscalc.com صحبت ها: اشتباهات قسمت قبل در مورد کانفیگ سرور و پترن ساگا و 2PC سرورلس لمبدا فانکشن ارتباط با نوید: https://twitter.com/navid_gh https://ghahremani.medium.com https://www.linkedin.com/in/ghahramani https://github.com/ghahramani ارتباط با بهراد: https://instagram.com/codebybehrad https://behradkazemi.medium.com https://www.linkedin.com/in/kaazemi https://github.com/behrad-kzm

با صدای
نوید قهرمانی
بهراد کاظمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads