• 3 سال پیش

  • 23

  • 01:11:44

قسمت دوم

آنکات فارسی
0
0
0

قسمت دوم

آنکات فارسی
  • 01:11:44

  • 23

  • 3 سال پیش

توضیحات
تو این قسمت در مورد روش های مختلف جستجو کردن در گوگل و سایت های دیگه صحبت می کنیم و همچنین صحبت های اولیه در مورد الگوهای طراحی یا همان دیزاین پترن ها می زنیم که با معرفی چندین الگو این قسمت رو به پایان می رسونیم سایت هایی که اشاره شده است tutorialspoint.com w3schools.com cplusplus.com sourcemaking.com medium.com github.com youtube.com stackoverflow.com stackexchange.com typescriptlang.org اشاراتی که در این قسمت داشتیم: چه سایتهایی رو میبینیم چطوری گوگل میکنیم "exception” -mongodb “exception” site:www.sample.com “exception” type:pdf کار روی پروژه های اوپن سورس لیست دیزاین پترهای Gang Of Four دیزاین پترن هایی که میشناسیم چرا سینگتون نه؟ شی گرایی معرفی چندین دیزاین پترن Composition over inheritance  SOLID Loose Coupling ارتباط با نوید: https://twitter.com/navid_gh https://ghahremani.medium.com https://www.linkedin.com/in/ghahramani https://github.com/ghahramani ارتباط با بهراد: https://twitter.com/berad___ https://instagram.com/codebybehrad https://behradkazemi.medium.com https://www.linkedin.com/in/kaazemi https://github.com/behrad-kzm

با صدای
نوید قهرمانی
بهراد کاظمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads