• 1 سال پیش

  • 10

  • 55:08

قسمت بیست و سوم (حرفه ای) – طوفان فکری

آنکات فارسی
0
0
0

قسمت بیست و سوم (حرفه ای) – طوفان فکری

آنکات فارسی
  • 55:08

  • 10

  • 1 سال پیش

توضیحات
در این قسمت نوید و بهراد در مورد امنیت استفاده ی خارجی از سرویس ها و SSO یا همون تک ورودی صحبت می کنن و یکمی طوفان فکری انجام می دن صحبت ها: 1- طرح مساله Third party sign-in 2- بررسی روش های Sign-in 3- Microsoft Single Sign-on (SSO) 4- OpenID 5- JWT (Json web token) 6- JWS (JSON Web Signature) 7- JWE (JSON Web Encryption) 8- معمای پستچی دزد 9- Signed JWE 10- بررسی موارد امنیتی Authorization در معماری ماکروسرویس 11- Hashicorp Vault 12- Zero Trust Network 13- هک کردن ۶ جی با کاغذ (لینک مقاله در بخش لینک ها) 14- Distributed HTTP Caching لینک ها: 1- https://geektech.me/scientists-hack-into-6g-with-a-piece-of-paper-and-a-printer/ ارتباط با نوید: 1- https://twitter.com/navid_gh 2- https://ghahremani.medium.com 3- https://www.linkedin.com/in/ghahramani 4- https://github.com/ghahramani ارتباط با بهراد: 1- https://instagram.com/codebybehrad 2- https://behradkazemi.medium.com 3- https://www.linkedin.com/in/kaazemi 4- https://github.com/behrad-kzm با ما در ارتباط باشید https://www.uncutfarsi.ir #jwt #jwe #jws #signed_jwe #SSO #openID #third_party_sign_in #Hashicorp_vault #zero_trust_network #distributed_http_caching #6g_hack_with_paper

با صدای
نوید قهرمانی
بهراد کاظمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads