• 2 سال پیش

  • 11

  • 01:10:16

قسمت بیست و یکم (خودمونی و حرفه ای) - تست کردن

آنکات فارسی
0
0
0

قسمت بیست و یکم (خودمونی و حرفه ای) - تست کردن

آنکات فارسی
  • 01:10:16

  • 11

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این قسمت نوید و بهراد در مورد ایران و فرهنگ صحبت می کنم و نیم نگاهی هم به تست کردن و روش های تست در برنامه نویسی می کنن صحبت ها: 1. فرهنگ فارسی و مقایسه با فرهنگ های دیگر 2. جشن های قدیمی فارسی 3. TDD تست نویسی 4. تجربه کار TDD و تیم های Agile 5. مزایا و معایب تست نویسی TDD 6. کجاها تست نوشتیم و باید بنویسیم 7. نظرمون راجع به Uncle Bob ارتباط با نوید: 1. https://twitter.com/navid_gh 2. https://ghahremani.medium.com 3. https://www.linkedin.com/in/ghahramani 4. https://github.com/ghahramani ارتباط با بهراد: 1. https://instagram.com/codebybehrad 2. https://behradkazemi.medium.com 3. https://www.linkedin.com/in/kaazemi 4. https://github.com/behrad-kzm با ما در ارتباط باشید https://www.uncutfarsi.ir

با صدای
نوید قهرمانی
بهراد کاظمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads