• 2 سال پیش

  • 16

  • 01:14:33

قسمت هفدهم (حرفه ای) - Reactive Programming

آنکات فارسی
0
0
0

قسمت هفدهم (حرفه ای) - Reactive Programming

آنکات فارسی
  • 01:14:33

  • 16

  • 2 سال پیش

توضیحات
قسمت هفدهم پادکست آنکات فارسی (البته به اشتباه گفتم قسمت شانزدهم) از سری های حرفه ای می باشد که نوید و بهراد در مورد یه بحث بسیار جذاب و تقریبا تازه تو دنیای برنامه صحبت می کنن به نام Reactive Programming که می تونه مدت ها برنامه نویس رو در مورد موقعیت های شغلی آینده تضمین کنه صحبت ها: 1- ادامه ElasticSearch 2- Engine و meta engine 3- بحث Date/GEO 4- بحث Indexing و Date 5- بحث Geo Hash 6- برنامه نویسی Reactive در سمت کلاینت به همراه مثال در Android  و iOS 7- مزایا Reactive Programming  در پروژه سمت کلاینت 8- کاهش بار روی سرور در تعداد ریکئوست های بالا به همراه مثال 9- مفهوم Zero Copy 10- بحث Backward compatible بودن Reactive 11- مزایای برنامه نویسی Reactive 12- چالش هایی از برنامه نویسی Reactive  13- Back-pressure 14- بحث Multi-threading و Reactive  15- معرفی Framework های Reactive 16- معرفی کلاس های Rx لینک ها: 1- https://github.com/behrad-kzm/Playor 2- https://anchor.fm/uncut-farsi/episodes/--SOLID-e15vhf6 ارتباط با نوید: 1- https://twitter.com/navid_gh 2- https://ghahremani.medium.com 3- https://www.linkedin.com/in/ghahramani 4- https://github.com/ghahramani ارتباط با بهراد: 1- https://instagram.com/codebybehrad 2- https://behradkazemi.medium.com 3- https://www.linkedin.com/in/kaazemi 4- https://github.com/behrad-kzm

با صدای
نوید قهرمانی
بهراد کاظمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads