• 1 سال پیش

  • 150

  • 07:48

پادکست شماره 171: خطرات پنهان سیلوی ذرت

رادیو آگرین تک
0
0
0

پادکست شماره 171: خطرات پنهان سیلوی ذرت

رادیو آگرین تک
  • 07:48

  • 150

  • 1 سال پیش

توضیحات
تحقیقات جدید آسیب پذیری گاوهای شیری را در برابر «مایکوتوکسین ها» نشان می دهد و میزان شیوع آن ها را در خوراک روشن می کند. شکحمبه توانایی تخریب کامل مایکوتوکسین ها را ندارد و اسیدوز می تواند حساسیت گاو به مایکوتوکسین ها را بیشتر کند. سیلو حاوی انواع مایکوتوکسین ها و آزمایش سیلاژ برای مایکوتوکسین ها برای تهیه یک برنامه عملی، برای مدیریت مایکوتوکسین بسیار مهم است.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads