• 1 سال پیش

  • 77

  • 33:41

اپیزود پنجم - حوالی 20 سالگی - مونا ناصری (قسمت دوم)

تریگ کست
1
1
0

اپیزود پنجم - حوالی 20 سالگی - مونا ناصری (قسمت دوم)

تریگ کست
  • 33:41

  • 77

  • 1 سال پیش

توضیحات
این اپیزود ادامه صحبت‌های ما با خانم مونا ناصری، هم‌بنیانگذار و مدیرعامل شتابدهنده استعداد باناست.

با صدای
مونا ناصری
پریسا اسدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads