• 2 سال پیش

  • 195

  • 45:28

اپیزود اول - حوالی ۲۰ سالگی - محمدحسین راشد محصل

تریگ کست
6
6
0

اپیزود اول - حوالی ۲۰ سالگی - محمدحسین راشد محصل

تریگ کست
  • 45:28

  • 195

  • 2 سال پیش

توضیحات
سلام! این اولین اپیزود فصل اول تریگ‌کسته! مهمون قسمت اول ما محمدحسین راشد‌، مدیر فناپ خراسان که مسیر خودش برای ما میگه!

با صدای
محمدحسین راشد محصل
پریسا اسدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads