• 2 سال پیش

  • 143

  • 51:50

اپیزود دوم - حوالی 20 سالگی - مهدی علیپور سخاوی

تریگ کست
5
5
1

اپیزود دوم - حوالی 20 سالگی - مهدی علیپور سخاوی

تریگ کست
  • 51:50

  • 143

  • 2 سال پیش

توضیحات
سلام! مهمون ما در این اپیزود مهدی علیپور سخاوی! کسی که عاشق جهانگردی، عکاسی و آشپزیه! و زندگی پر چالشی در حوالی 20 سالگیش داشته!

با صدای
مهدی علیپور سخاوی
پریسا اسدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads