• 8 ماه پیش

  • 5

  • 37:55
هفتاد و یک- تحریک عملکردی الکتریکی

هفتاد و یک- تحریک عملکردی الکتریکی

بیومکاترونیک
0
هفتاد و یک- تحریک عملکردی الکتریکی
  • 37:55

  • 5

  • 8 ماه پیش

هفتاد و یک- تحریک عملکردی الکتریکی

بیومکاترونیک
0

توضیحات
از دست دادن توانایی حرکت ارادی می تواند عواقب مخربی برای استقلال و کیفیت زندگی یک فرد داشته باشد. سکته مغزی و آسیب نخاعی (SCI) دو علت مهم ناتوانی حرکتی هستند که هزاران نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهند. تحریک عملکردی الکتریکی، تکنیکی برای ایجاد حرکات عملکردی پس از ناتوانی حرکتی است. تحریک الکتریکی روی ماهیچه های فرد اعمال می شود و آنها را به ترتیبی منقبض می کند که امکان انجام کارهایی مانند گرفتن کلید، نگه داشتن مسواک، ایستادن و راه رفتن را فراهم کند.

shenoto-ads
shenoto-ads