• 1 سال پیش

  • 18

  • 25:58

شصت و شش- از نیل تا قشرمغزی

بیومکاترونیک
0
0
0

شصت و شش- از نیل تا قشرمغزی

بیومکاترونیک
  • 25:58

  • 18

  • 1 سال پیش

توضیحات
تحریک مستقیم فراجمجمه ای یا TDCS یک روش کاملا غیر تهاجمی میباشد به این صورت که شامل یک دستگاه محرک ،یک باطری 9 ولتی، 2 الکترود و پد آغشته به محلول اب نمک است طرز کار ان اینگونه است که دکتر با توجه به هدف از استفاده دستگاه و بیماری فرد شدت جریان و محل الکترود ها را تنظیم کرده و تحریک را اعمال مینماید. اخیرا تحقیقات زیادی روی این روش انجام شده که بالغ بر 90 درصد ان به نتایج مطلوبی رسده اند اما به دلیل کم بودن گروه های نمونه هنوز این روش به تایید FDA نرسیده است. امید است در اینده نزدیک روش TDCS تایید شده و به عنوان یک روش درمان جایگزین روش های تهاجمی و دارو پذیرفته و شناخته شود.

shenoto-ads
shenoto-ads