• 2 سال پیش

  • 161

  • 06:45

پادکست شماره 151: استفاده از طبیعت در طراحی زایشگاه

رادیو آگرین تک
3
توضیحات
زمانیکه انسان ها اولین بار دام ها را اهلی کردند، شروع به جایگزین کردن رفتار طبیعی و محیط زندگی طبیعی دام ها با سیستم مدیریتی و کنترل شده کردند. اگرچه امروز نژادهای گاو شباهت کمی به نژادهای وحشی اجداد خود نشان می دهند، دانشمندان و دامدارها متوجه شدند که گاوها هنوز به سیستم مدیریتی و شرایطی که از طبیعت تقلید کند پاسخ بهتری می دهند. به همین دلیل تحقیقات زیادی در حال حاضر در سطح جهان برای تقلید از شرایط طبیعی گاوها در مزارع تجاری در حال انجام است. در این پادکست به تحقیقاتی که در زمینه طراحی زایشگاه انجام شده است می پردازیم.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads