• 5 سال پیش

  • 15

  • 17:22
توران،بانوی فرهنگ ایران

توران،بانوی فرهنگ ایران

کنفرانس سار
0
توران،بانوی فرهنگ ایران
  • 17:22

  • 15

  • 5 سال پیش

توران،بانوی فرهنگ ایران

کنفرانس سار
0

توضیحات
کنفرانس سار پاییز - نسیم محمدی، نویسنده و مسیول تصویر گروه اخترشناسی فرهنگنامه کودکان و نوجوانان راجع به فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان توضیح می دهد و آن را معرفی می کند.

با صدای
نسیم محمدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads