• 5 سال پیش

  • 16

  • 19:59
هنر مشارکت آفرینی

هنر مشارکت آفرینی

کنفرانس سار
0
هنر مشارکت آفرینی
  • 19:59

  • 16

  • 5 سال پیش

هنر مشارکت آفرینی

کنفرانس سار
0

توضیحات
کنفرانس سار پاییز - علی حکم آبادی، روان شناس صنعتی و تسهیل گر تحول در سازمان ها به معرفی چند کتاب برای تحول ایجاد کردن در سازمان ها می پردازد و از تجربیاتش می گوید. بشنویم...

با صدای
علی حکم آبادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads