• 6 سال پیش

  • 37

  • 21:47

غذای ارگانیک چیست ؟

کنفرانس سار
1
1
2

غذای ارگانیک چیست ؟

کنفرانس سار
  • 21:47

  • 37

  • 6 سال پیش

توضیحات
کنفرانس سار پاییز - سیمین خاکپور بریتسه، مدیر مرکز سرس آلمان در ایران. ارگانیک چیست ؟ قوانین و مقررات خاص آن چیست؟و.... بشنوید صحبت های خانم سیمین خاکپور بریتسه را در این رابطه ...

با صدای
سیمین خاکپور

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads