• 1 سال پیش

  • 24

  • 04:53
عزیزترین پنجره

عزیزترین پنجره

رادیو شیرازی
0
عزیزترین پنجره
0
0

عزیزترین پنجره

رادیو شیرازی
  • 04:53

  • 24

  • 1 سال پیش

توضیحات
یه روز به مادربزرگم که خیلی به صبح خیزی اصرار داشت گفتم، بی بی شما همیشه می گید صبح‌ها زود از خونه بزنید بیرون. خدا روزی رو صبح زود تقسیم می‌کنه. مادربزرگ داشت خوشه های انگوری که شسته بود رو، توی ظرف سفالی میذاشت. با سر حرف منو تایید کرد....

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads