• 1 سال پیش

  • 20

  • 04:09
دوستانت را بکش

دوستانت را بکش

رادیو شیرازی
2
دوستانت را بکش
2
0

دوستانت را بکش

رادیو شیرازی
  • 04:09

  • 20

  • 1 سال پیش

توضیحات
چند روز پیش خبر در گذشت مادر یکی ازهمکارانم مرا متاثر کرد. به ضرورت عازم سفر بودم با ماشین و تنها. صبح زود بود که از شهر بیرون زدم با باکی از بنزین و سری خالی از دغدغه. معمولا در سفر فکرم را همراه خودم می‌برم...

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads