• 1 سال پیش

  • 18

  • 06:27

بوسه امانتی

رادیو شیرازی
0
0
0

بوسه امانتی

رادیو شیرازی
  • 06:27

  • 18

  • 1 سال پیش

توضیحات
امتحانای آخر سال تحصیلی تمام شده بود و همراه بقیه بچه های محله توی کوچه بازی می کردیم. کلاس پنجم تمام شده بود و از این که بزرگتر شدم خوشحال بودم. ماه رمضان بود. بزرگترا روزه بودن ما هم اگه حوصلمون می شد روزه کله گنجیشکی می گرفتیم..

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads