• 1 سال پیش

  • 28

  • 04:20
استراتژی بی بی

استراتژی بی بی

رادیو شیرازی
0
استراتژی بی بی
0
0

استراتژی بی بی

رادیو شیرازی
  • 04:20

  • 28

  • 1 سال پیش

توضیحات
از پنجره اتوبوس بیرونو تماشا می‌کردم. ورود یه ماشین به خط ویژه اتوبوس ترافیکو مخطل کرده بود صدای داد و بیداد راننده ماشین به گوش می‌رسید. اما راننده اتوبوس آدم صبوری بود و چیزی نمی‌گفت. روی تابلویی با خط درشت نوشته شده بود...

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads