• 2 سال پیش

  • 164

  • 18:45

عروس"از یافت دختر تا مادر زن سلام" بخش اول (+18)

رادیو پایتخت
1
1
1

عروس"از یافت دختر تا مادر زن سلام" بخش اول (+18)

رادیو پایتخت
  • 18:45

  • 164

  • 2 سال پیش

توضیحات
ما در این مجموعه به موضوع تاریخچه کامل مراسم عروسی از چگونگی یافت و انتخاب دختر و تمامی مراحلی که در این میان تا مراسم مادر زن سلام انجام میگرفته است، خواهیم پرداخت. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید با سپاس از همراهی شما، رادیو پایتخت

با صدای
محمد علی ترشیزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads