• 2 سال پیش

  • 130

  • 08:52

بخت گشایی

رادیو پایتخت
0
0
0

بخت گشایی

رادیو پایتخت
  • 08:52

  • 130

  • 2 سال پیش

توضیحات
ما در این برنامه به موضوع بخت گشایی و روش های و کارهایی که خانواده های تهرانیان قدیم برای باز شدن بخت دخترشان و به خانه شوهر رفتنش انجام میداده اند، خواهیم پرداخت. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید با سپاس از همراهی شما، رادیو پایتخت

با صدای
محمد علی ترشیزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads