• 2 سال پیش

  • 285

  • 20:24

توپ مروارید (+18)

رادیو پایتخت
0
0
0

توپ مروارید (+18)

رادیو پایتخت
  • 20:24

  • 285

  • 2 سال پیش

توضیحات
ما در این برنامه به موضوع توپ مروارید که در میان تهرانیان قدیم نه فقط یک توپ بلکه وسیله ای مقدس بود که به آن توسل کرده، دخیل بسته و حاجت خود را از او میخواسته اند و حتی روشن فکری نظیر صادق هدایت نیز به این وسیله اشاره کرده است، خواهیم پرداخت. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید با سپاس از همراهی شما، رادیو پایتخت

با صدای
محمد علی ترشیزی
*

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads