• 7 سال پیش

  • 297

  • 17:14

بازاریابی و فروش تلفنی- گوش دادن فعال قسمت 2

علی محمدی مدرس بازاریابی تلفنی
0
0
0

بازاریابی و فروش تلفنی- گوش دادن فعال قسمت 2

علی محمدی مدرس بازاریابی تلفنی
  • 17:14

  • 297

  • 7 سال پیش

توضیحات
=======> گوش دادن فعال قسمت 2 دوره بازاریابی و فروش تلفنی ارایه شده توسط علی محمدی موسس باشگاه بازاریابان تلفنی موسس وب سایت telebazaryabi.com

shenoto-ads
shenoto-ads