• 7 سال پیش

  • 216

  • 07:17

بازاریابی و فروش تلفنی - پاسخ به اعتراضات

علی محمدی مدرس بازاریابی تلفنی
0
0
2

بازاریابی و فروش تلفنی - پاسخ به اعتراضات

علی محمدی مدرس بازاریابی تلفنی
  • 07:17

  • 216

  • 7 سال پیش

توضیحات
دوره بازاریابی و فروش تلفنی ارایه شده توسط استاد >علی محمدی موسس باشگاه بازاریابان تلفنی موسس وب سایت telebazaryabi.com

shenoto-ads
shenoto-ads