• 7 سال پیش

  • 408

  • 22:45

بازاریابی و فروش تلفنی -گوش دادن فعال قسمت 1

علی محمدی مدرس بازاریابی تلفنی
0
0
1

بازاریابی و فروش تلفنی -گوش دادن فعال قسمت 1

علی محمدی مدرس بازاریابی تلفنی
  • 22:45

  • 408

  • 7 سال پیش

توضیحات
=======> گوش دادن فعال دوره بازاریابی و فروش تلفنی ارایه شده توسط علی محمدی موسس باشگاه بازاریابان تلفنی موسس وب سایت telebazaryabi.com

shenoto-ads
shenoto-ads