• 1 سال پیش

  • 33

  • 05:00
شیر وشیشه

شیر وشیشه

رادیو شیرازی
0
شیر وشیشه
  • 05:00

  • 33

  • 1 سال پیش

شیر وشیشه

رادیو شیرازی
0

توضیحات
شیر ترس دارد؟ می ترسی که به شیرها نگاه کنی؟ اگر چند شیر اطرافت در حال خمیازه باشند آیا جرأت نردیک شدن و عکاسی از آن ها را داری؟ دوست من که بسیار شجاع بود و دوست داشت از شیرها عکاسی کند

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads