• 1 سال پیش

  • 22

  • 12:07
0
0
  • 12:07

  • 22

  • 1 سال پیش

توضیحات
هم زیستی بچه های افغانستانی و ایرانی در مدارس ایران دوستی های پایداری را موجب شده است. در این میان گاهی حرف و سخن نسنجیده یا از سر کم آگاهی ممکن است موجب رنجش این فرزندان خوب گردد. این داستان بر اساس روایتی واقعی به این موضوع پرداخته است. قبل از داستان چند بیت شعر از استاد محمد کاظم کاظمی و بعد از داستان نیز یک ترانه زیبای افغانستانی خواهید شنید.

با صدای
مهدی میرعظیمی
نوید نیک
مژگان گوهری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads