• 2 سال پیش

  • 40

  • 11:06

رفتار پزشکانه

رادیو شیرازی
0
0
0

رفتار پزشکانه

رادیو شیرازی
  • 11:06

  • 40

  • 2 سال پیش

توضیحات
طی مراحل تسویه حساب و تصفیه حساب در یکی از ادارات ماجراهایی را برای من رقم می زند که هم پند آموز است هم جذاب. این ماجرا وقتی شنیدنی تر می شود که با لهجۀ فاخر و رندانۀ شیرازی برای شما عزیزان روایت شود.

با صدای
مهدی میرعظیمی
نوید نیک
مژگان گوهری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads