• 1 سال پیش

  • 60

  • 05:50
زمین عدسی

زمین عدسی

رادیو شیرازی
1
زمین عدسی
1
0

زمین عدسی

رادیو شیرازی
  • 05:50

  • 60

  • 1 سال پیش

توضیحات
گاهی یک خر زبان بسته داستانی را رقم می زند که هیچ گاه از یاد نمی رود. هیچ­کدام حاضر نبودند کوتاه بیایند و قضیه را فیصله دهند. آقای مدیر گفت: «شما هر دو خانمای محترمی هستین و موضوع هم، موضوع مهمی نیست.» هر کدامشون فکر می­کردند که اگه برای عذرخواهی پیش­دستی کند، غرورش ازبین رفته و با اخمِ مصنوعی به مدیر نگاه می­کردند. دو تا پیرمرد کشاورز با لباسِ­ خاکی و کفشِ گلی وارد شدند.

با صدای
مهدی میرعظیمی
نوید نیک
مژگان گوهری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads