• 2 سال پیش

  • 24

  • 13:04

توصیه‌هایی برای ارتقای شغلی زنان

علف خرس
0
توضیحات
زنان برای مذاکره در زمینه ارتقای شغلی و یا افزایش حقوق خود، نیازمند یادگیری روش‌های مذاکره هستند. عوامل مختلفی بر موفقیت در مذاکره اثرگذارند که رعایت آن‌ها احتمال موفقیت را دوچندان می‌کند. به عنوان نمونه، بهترین زمان برای ارائه درخواست، چه زمانی است؟

shenoto-ads
shenoto-ads