• 1 سال پیش

  • 56

  • 14:24
پول توجیبی کودکان از چه سنی و چه‌قدر؟

پول توجیبی کودکان از چه سنی و چه‌قدر؟

علف خرس
0
پول توجیبی کودکان از چه سنی و چه‌قدر؟
0
0

پول توجیبی کودکان از چه سنی و چه‌قدر؟

علف خرس
  • 14:24

  • 56

  • 1 سال پیش

توضیحات
یکی از نکات مهم در تربیت مالی کودک، دانستن این نکته است که از چه سنی به کودک، پول توجیبی دهیم. این امر بستگی به بودجه خانواده‌ و موقعیت مالی‌تان دارد.

shenoto-ads
shenoto-ads