• 3 سال پیش

  • 40

  • 06:21

وقتی که رستوران رفتن دردسرساز می‌شود

علف خرس
0
0
0

وقتی که رستوران رفتن دردسرساز می‌شود

علف خرس
  • 06:21

  • 40

  • 3 سال پیش

توضیحات
کسانی که بودجه‌بندی نمی‌کنند، نمی‌دانند چقدر پول صرف چیزهای مختلف مثل بیرون غذا خوردن می‌کنند. بودجه غذا داشتن به ما می‌گوید چقدر پول را در رستوران‌ها خرج می‌کنیم.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads