• 3 سال پیش

  • 145

  • 05:49

چرا باید به کودکانمان سواد مالی بیاموزیم؟

علف خرس
0
0
0

چرا باید به کودکانمان سواد مالی بیاموزیم؟

علف خرس
  • 05:49

  • 145

  • 3 سال پیش

توضیحات
شاید تصور کنید که کلید خوشبختی هر فرد در داشتن پول خلاصه شود. اما این یک تصور اشتباه است. چرا که تجربیات علمی به ما ثابت کرده که این داشتن سواد مالی است که به ایجاد امنیت مالی افراد کمک می‌کند. حالا شاید بپرسید که اصلاً معنای «سواد مالی» چیست و چه کاربردی برای ما دارد؟

shenoto-ads
shenoto-ads