• 2 سال پیش

  • 80

  • 11:15

چراهای آموزش سواد مالی به زنان

علف خرس
0
0
0

چراهای آموزش سواد مالی به زنان

علف خرس
  • 11:15

  • 80

  • 2 سال پیش

توضیحات
یکی از مهمترین پیش‌نیازهای حضور زنان برای حضور در فضا و امور مالی، دانش و سواد مالی است. در این مطلب این موضوع را بررسی می‌کنیم.

shenoto-ads
shenoto-ads