• 2 سال پیش

  • 68

  • 07:02

معلمی که با خلاقیتش، ثروتی عظیم ساخت

علف خرس
0
0
0

معلمی که با خلاقیتش، ثروتی عظیم ساخت

علف خرس
  • 07:02

  • 68

  • 2 سال پیش

توضیحات
بایجو راویندران معلم هندی با خلاقیتش توانست یک اپلیکیشن آموزشی طراحی کرده و رسماً یک میلیونر شود.

shenoto-ads
shenoto-ads