• 2 سال پیش

  • 63

  • 10:15

۴ درس آموزنده برای آموزش مدیریت مالی شخصی به کودکان

علف خرس
0
0
0

۴ درس آموزنده برای آموزش مدیریت مالی شخصی به کودکان

علف خرس
  • 10:15

  • 63

  • 2 سال پیش

توضیحات
اصول مدیریت مالی شخصی به بودجه‌بندی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری باز می‌گردد. بهتر است کودکان را با این مسائل در جریان زندگی آشنا کنیم و آنها را از فواید این رفتار‌های درست مالی آگاه کنیم.

shenoto-ads
shenoto-ads