• 2 سال پیش

  • 57

  • 07:48

تحولات دنیای امروزی و آموزش مالی به کودکان

علف خرس
0
0
0

تحولات دنیای امروزی و آموزش مالی به کودکان

علف خرس
  • 07:48

  • 57

  • 2 سال پیش

توضیحات
امروزه وقایع جدیدی پیرامون پول رخ داده‌ و در پی آن روش‌های جدیدی نیز برای آموزش مدیریت امور مالی به کودکان‌تان به وجود آمده‌اند.

shenoto-ads
shenoto-ads