• 2 سال پیش

  • 25

  • 07:48

اهمیت بدهی‌ها کمتر از خودتان است

علف خرس
0
0
0

اهمیت بدهی‌ها کمتر از خودتان است

علف خرس
  • 07:48

  • 25

  • 2 سال پیش

توضیحات
یکی از موضوعات مهم در زمان پرداخت بدهی‌های متعدد، حفظ انگیزه و امید است. کارهایی مانند نوشتن اهداف، اهمیت دادن به خواسته‌ها، معاشرت با افراد مثبت از جمله راهکارهای حفظ امید و انگیزه حین پرداخت بدهی هستند.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads