• 2 سال پیش

  • 6.8K

  • 01:20:41

20 - 5: پرفورمنس مارکتینگ چیست؟ (مهمان:لیلا صداقت مدیرDM مجموعه بهداشتی فیروز)

رادیو رشدینو : هک رشد یا بازاریابی نوین به زبان فارسی
5
5
0

20 - 5: پرفورمنس مارکتینگ چیست؟ (مهمان:لیلا صداقت مدیرDM مجموعه بهداشتی فیروز)

رادیو رشدینو : هک رشد یا بازاریابی نوین به زبان فارسی
  • 01:20:41

  • 6.8K

  • 2 سال پیش

توضیحات
پرفورمنس مارکتینگ چیست؟ (مهمان:لیلا صداقت مدیرDM مجموعه بهداشتی فیروز) چطور مشتری را قلاب کنیم؟ چکیده قسمت بیستم: yun.ir/a7b8ob

با صدای
امیرحسین ثقه الاسلامی
ایمان سرایی
امیرحسین ثقه الاسلامی
ایمان سرایی
امیرحسین ثقه الاسلامی
ایمان سرایی
امیرحسین ثقه الاسلامی
ایمان سرایی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads