• 3 سال پیش

  • 4.9K

  • 01:44:58

12-5 :شکستهای پیروزی زا (مهمان: آزاد بهرامی - موسس نوین هاب )

رادیو رشدینو : هک رشد یا بازاریابی نوین به زبان فارسی
1
1
0

12-5 :شکستهای پیروزی زا (مهمان: آزاد بهرامی - موسس نوین هاب )

رادیو رشدینو : هک رشد یا بازاریابی نوین به زبان فارسی
  • 01:44:58

  • 4.9K

  • 3 سال پیش

توضیحات
مهمانینو: آزاد بهرامی (مدیر عامل نوین هاب) چکیده قسمت دوازدهم : yun.ir/xpmfnf

با صدای
امیرحسین ثقه الاسلامی
ایمان سرایی
آزاد بهرامی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads