• 2 سال پیش

  • 45

  • 01:53

بزرگان کارآفرین تاریخ 1. استیو جابز (Steve Jobs) بنیانگذار Apple:

رادیو دانشگاه گلرنگ
0
توضیحات
رادیو دانشگاه گلرنگ - “معیاری برای تعیین کیفیت باشید. اغلب افراد عادت ندارند عالی باشند ولی شما می توانید بهترین باشید.” استیو جابز و اپل نیازی به معرفی ندارند. زمانی که از Apple صحبت می کنید اولین چیزی که در ذهن شما نقش می بندد کیفیت است. استیو جابز نمی گوید برای کیفیت معیاری تعریف کنید؛ او می گوید به گونه ای زندگی کنید که شما را به عنوان معیاری برای تعیین کیفیت بشناسند.

shenoto-ads
shenoto-ads