• 3 سال پیش

  • 88

  • 16:07

خودشناسی (قسمت هشتم)

آکادمیک NLP
1
توضیحات
♦️ برخی از صفات و ویژگیهای تیپ‌های ۹ گانه شخصیتی مهدی عرب زاده مدرس nlp و شخصیت شناسی

با صدای
مهدی عرب زاده مدرس nlp و شخصیت شناسی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads