• 2 سال پیش

  • 110

  • 11:26

خودشناسی (قسمت سوم)

آکادمیک NLP
1
1
0

خودشناسی (قسمت سوم)

آکادمیک NLP
  • 11:26

  • 110

  • 2 سال پیش

توضیحات
♦️ زمانه تغییر کرده است. ?دیگر نمی توان دائما اشتباه کرد. اهمیت تصمیم گیری بهتر و انتخاب‌های مناسبتر، امروز بیش از هر زمان دیگری به چشم می آید. ? از طرفی تا زمانیکه وضع موجود را به صورت دقیق و صحیح ارزیابی نکرده باشیم، چگونه می توانیم وضعیت مطلوب مناسب را ترسیم کنیم؟

با صدای
مهدی عرب زاده مدرس NLP

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads