• 2 سال پیش

  • 160

  • 07:00

خودشناسی( قسمت اول)

آکادمیک NLP
4
4
0

خودشناسی( قسمت اول)

آکادمیک NLP
  • 07:00

  • 160

  • 2 سال پیش

توضیحات
♦️ برای همه ما بارها و بارها اتفاق افتاده که با نزدیک ترین کسانی که سالها در کنارشان زندگی می کنیم، نه تنها به توافق نرسیده، بلکه در برابر آنها موضع گیری کرده ایم. ? سپس از خود پرسیده ایم که چطور فلان قضیه را متوجه نمی شود؟ چرا مساله به این سادگی را درک نمی‌کند؟ ✅ جالب است بدانید که او هم نسبت به ما همین طور فکر می کند! ⁉️ اما سوال اینجاست: آیا تفاهم واقعی، دائمی و لذت بخش واقعا امکان پذیر است؟ اگر امکان پذیر است، راه آن چیست؟ ? پاسخ فقط یک چیز است، ساده و عمیق: خودشناسی

با صدای
مهدی عرب زاده ترینر nlp و شخصیت شناسی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads