• 3 سال پیش

  • 62

  • 09:56

سانسور ممنوع! پشت صحنه یک خانواده مهیج

آکادمیک NLP
1
1
0

سانسور ممنوع! پشت صحنه یک خانواده مهیج

آکادمیک NLP
  • 09:56

  • 62

  • 3 سال پیش

توضیحات
7 قانون کارآمدی که میتونه ارتباطات خانوادگی‌تون رو بهبود ببخشد. نظرتون رو حتما برام بنویسید: yun.ir/a3rprf مدرس: مهدی عرب زاده ترینر nlp

با صدای
مهدی عرب زاده مدرس NLP

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads