• 3 سال پیش

  • 49

  • 04:27

الگوی غلط ذهن‌خوانی!

آکادمیک NLP
2
2
0

الگوی غلط ذهن‌خوانی!

آکادمیک NLP
  • 04:27

  • 49

  • 3 سال پیش

توضیحات
الگویی که نتیجه یادگیری های غلط و متاسفانه عمیق بسیاری از ما آدمهاست که بدون توجه بهش به راحتی دیگران رو قضاوت می کنیم و تیشه به ریشه ارتباطاتمون می زنیم.

با صدای
مهدی عرب زاده مدرس NLP

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads