• 2 سال پیش

  • 142

  • 09:15

خودشناسی (قسمت دوم)

آکادمیک NLP
4
4
0

خودشناسی (قسمت دوم)

آکادمیک NLP
  • 09:15

  • 142

  • 2 سال پیش

توضیحات
♦️ در این شتاب زندگی، تنها تجربه آرامش عمیق درونی می تواند به ما قدرت کنترل و مدیریت چالشها و بحران های متعدد را دهد. ☯️ مهدی عرب زاده ترینر NLP و شخصیت شناسی خودشناسی قسمت اول: yun.ir/bm7gyd

با صدای
مهدی عرب زاده مدرس NLP

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads